Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Ερώτηση για την πορεία της κατάθεσης ένορκων βεβαιώσεων που ζητούσε η δημ. αρχή προκειμένου να καταθέσει αγωγή για τις ασφαλτοστρώσεις

Προς, το προεδρείο του δημοτικού συμβούλιου Βύρωνα

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μετά την απόφασή της δημοτικής αρχής για την άσκηση ένδικων μέσων για το έργο «Επιφανειακή διευθέτηση ομβρίων υδάτων-αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων για χρήση από ΑΜΕΑ» για τις ασφαλτοστρώσεις εργολαβίας του 2010-2011 κόστους 3.789.252,81 €.. με την προϋπόθεση να υπάρξουν 2 ένορκες βεβαιώσεις, καταθέσαμε στη νομική σύμβουλο του δήμου, όπως μας υπεδείχθη, σχετικό σχέδιο ένορκης βεβαίωσης. Έκτοτε δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τη νομική σύμβουλο παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας, ούτε κάποια απάντηση από τη δημοτική αρχή παρά τις προσπάθειες με τηλεφωνήματα, μέιλ και sms.

Με δεδομένο τη λήξης της προθεσμίας για την άσκηση της αγωγής στις 23/3/2023 είναι φανερό ότι τα περιθώρια στενεύουν να κατατεθεί η αγωγή. Ζητάμε να ενημερωθούμε για τις προθέσεις και τις ενέργειες της δημοτικής αρχής για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
 

21/3/2023 

Για την Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα 

Η δημοτική σύμβουλος  

Μαρία Μπικάκη