Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Την Κυριακή 13/1 ώρα 11.30 θα γίνουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων του δήμου σύμφωνα με τον "Καλλικράτη". Συγκεκριμμένα εκλέγονται νέοι αντιδήμαρχοι, προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και τα πρόσωπα που συγκροτούν την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Για τη διαδικασία δεν έχει αναρτηθεί η πρόσκληση στην ιστοσελίδα του δήμου, όπως συνηθίζεται τελευταία, επίσης δεν έγινε μέσα στο χρονικό περιθώριο που προβλέπει ο "Καλλικράτης", λόγω αναβολής.