Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Αλληλεγγύη στον αγωνιστή δάσκαλο Ηλία Σμήλιο, δημοτικό σύμβουλο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Απαιτούμε την παύση της πειθαρχικής δίωξης του Ηλία Σμήλιου

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για «ανάρμοστη ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά υπαλλήλου εκτός υπηρεσίας» παραπέμπεται ο αγωνιστής δάσκαλος Ηλίας Σμήλιος, δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων Μενεμένης, από τη Διευθύντρια Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, για τη δράση του στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών και την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας. Η πειθαρχική δίωξη στον Ηλία Σμήλιο ασκείται στην βάση των άρθρων του  ν. 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) όπως έχουν τροποποιηθεί το 2012, με μια σειρά διατάξεων που στοχεύουν στην κατατρομοκράτηση των δημόσιων υπαλλήλων και τη δίωξη κάθε φωνής που αντιστέκεται στην αντιλαϊκή πολιτική.

Ο Ηλίας Σμήλιος διώκεται γιατί αγωνίζεται για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τα νύχια των διαφόρων τραπεζών και funds. Η παραπομπή του σε πειθαρχικό έρχεται σε συνέχεια της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης  στο δικαστήριο που ήρθε παρά το γεγονός ότι στη δίκη αποδομήθηκε πλήρως το σαθρό κατηγορητήριο. Πρέπει να σημειωθεί επίσης πως δεν πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση και καταδίκη, αλλά αντίθετα εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο πενταμελές Εφετείο. Αυτό όμως δεν σταμάτησε την Διευθύντρια Π.Ε. και τους εντολοδόχους της, καθώς ούτε και η σαφής πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του N. 4328/2007 ότι «σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.».

Η παραπομπή του Ηλία Σμήλιου σε πειθαρχικό στην ουσία αποτελεί πολιτική δίωξη. Εντάσσεται στην προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων και τρομοκράτησης του λαϊκού κινήματος και των αγωνιστών του. Αποτελεί απόπειρα τιμωρίας της αλληλεγγύης και της αντίστασης στην καταπάτηση των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Γι’ αυτό και θα μας βρει όλους απέναντι.

·                Απόσυρση τώρα της απαράδεκτης παραπομπής στο πειθαρχικό που αποτελεί πολιτική δίωξη, κατά παράβαση μάλιστα της ισχύουσας νομοθεσίας

·                Άμεση κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που στοχεύουν στην κατατρομοκράτηση των δημόσιων υπαλλήλων και τη δίωξη κάθε φωνής που αντιστέκεται στην αντιλαϊκή πολιτική.

1/12/2023