Τρίτη 4 Απριλίου 2023

Αντισεισμική προστασία των σχολείων του Βύρωνα-Απαιτούμε άμεση αντιμετώπιση

1ο δημοτικό σχολείο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΟΙ ΖΩΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ

Πληροφορηθήκαμε ένα νέο σοβαρότατο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία μας, λίγες μόνο μέρες μετά τις πτώσεις σοβάδων από τις μετώπες στο σχολικό κτίριο της Ανάληψης και το κλείσιμο του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου, προκειμένου να γίνουν οι καθαιρέσεις των σαθρών  καιαποκατάσταση.

Σε πρωτοβάθμιους αντισεισμικούς ελέγχους δημοτικών και σχολικών κτιρίων έχει κριθεί ότι σε 2 σχολικά κτίρια χρειάζεται να γίνουν και δευτεροβάθμιοι αντισεισμικοί έλεγχοι. Πρόκειται για τα σχολικά κτίρια α. 1ου δημοτικού, τμημάτων του 5ου, 8ου και 9ου νηπιαγωγείου και χώρων των προσκόπτων (στο συγκρότημα της Αγ. Τριάδας) και β. του 6ου δημοτικού και 2ου νηπιαγωγείου (στην οδ. Αδάνων), όπως μάθαμε από ανακοινώσεις και σε εκδήλωση της ΄Ενωσης Γονέων Βύρωνα και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής μας « Ρόζα Ιμβριώτη».

Λόγω της σεισμικότητας του ελλαδικού χώρου και με την πρόσφατη εμπειρία από τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού στη γειτονική Τουρκία όλοι κατανοούμε την αναγκαιότητα των άμεσων ελέγχων και της λήψης μέτρων, ώστε τα σχολεία να είναι ασφαλή για μαθητές και εργαζόμενους σε αυτά κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Ανακύπτουν ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα :

1.    Ο  δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος δεν έχει γίνει ακόμα, παρότι  σύμφωνα με την Ένωση Γονέων (δεν φαίνεται η ημερομηνία στο έγγραφο του ΟΑΣΠ που δημοσιοποίησε) ο εντοπισμός της ανάγκης ήταν 14 μήνες πριν από τον πρωτοβάθμιο (οπτικό) έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

2.    Για τον εντοπισμό των προβλημάτων με τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων και την ανάγκη των δευτεροβάθμιων ελέγχων δεν έχουν ενημερωθεί το προσωπικό των σχολείων, οι γονείς, ούτε το δημοτικό συμβούλιο.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της δημοτικής αρχής που ενώ ήξερε:

·      - δεν έχει πάρει άμεσα μέτρα για να γίνει ο δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την πολύμηνη καθυστέρηση, ούτε χρηματική, ούτε διαδικαστική όταν αφορά τις ζωές των παιδιών μας. Είναι διπλά υπόλογη για την υποτίμηση των κινδύνων, αν αναζητούσε κονδύλια από προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο εισηγήθηκε περικοπή του κονδυλίου για τη συντήρηση των σχολείων, λες και οι ζωές κοστολογούνται και μπαίνουν στο ζύγι.

·      - απέκρυψε το πόρισμα της ανάγκης για δευτεροβάθμιο έλεγχο, παρότι έχει συζητηθεί το  θέμα των σχολείων στη συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου και τότε είχε παρουσιαστεί ως επίτευγμα ότι έχει ολοκληρώσει τον πρωτοβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο των σχολείων, ούτε τον Οκτώβρη του 2022 που συζητήθηκε το θέμα του σχολικού κτιρίου της Ανάληψης και άνοιξε συνολικότερα το πρόβλημα της στατικής και αντισεισμικής επάρκειας των σχολείων.  Δεν είχε ενημερώσει, όχι μόνο το δημοτικό συμβούλιο, αλλά ούτε τους διευθυντές των σχολείων, ούτε τους γονείς. Η δικαιολογία ότι δεν το έκανε για να μη σπείρει πανικό, είναι ίδια με τις δηλώσεις του Αχ. Καραμανλή που διαβεβαίωνε λίγες μέρες πριν το έγκλημα στα Τέμπη για την ασφάλεια στα τρένα, ενώ ήξερε την κατάσταση και τις καταγγελίες των εργαζόμενων.

·      - τόσα χρόνια, όπως και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν έχει μεριμνήσει να βρεθούν χώροι για την ανέγερση σύγχρονων ασφαλών σχολικών κτιρίων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών που έχει ανάγκη η περιοχή μας. Ενώ την ίδια στιγμή κατασκευαστές, πρώην και νυν δημοτικοί άρχοντες, όπως έχουμε καταγγείλει, βρίσκουν οικόπεδα να σηκώνουν πολυώροφες πολυκατοικίες και όταν δεν έχει προχωρήσει σε αγορές και απαλλοτριώσεις διαθέσιμων χώρων που της έχουν υποδειχτεί από την Αριστερή Παρέμβαση, κατοίκους, κ.α..

Με την ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να υπάρχει κανένα ρίσκο.

Απαιτούμε :

§  -Να γίνει τώρα ο δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος και να σταματήσει τώρα η στέγαση των μαθητών στα κτίρια που έχουν κριθεί ότι χρειάζεται να γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος ή κριθούν ακατάλληλα από το δευτεροβάθμιο έλεγχο.
-Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τους ελέγχους σε όλα τα σχολεία

Σχολικό κτίριο Ανάληψης
- Να πάψει η αδιαφάνεια και η αδιαφορία. Να υπενθυμίσουμε ότι με αφορμή την πτώση των σοβάδων στο σχολικό κτίριο της Ανάληψης και πριν τη γνωστοποίηση των στοιχείων για το κτίριο της Αγ. Τριάδας και της οδ. Αδάνων, είχαμε και στο δημοτικό συμβούλιο υποστηρίξει το αίτημα των άμεσων ελέγχων όλων των σχολείων και τη σύνταξη πρωτοκόλλου για τον τακτικό έλεγχο όλων των σχολείων πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η δημοτική αρχή δεν ήθελε να γίνει ψηφοφορία και να παρθεί σχετική απόφαση ενώ ήξερε για τα πορίσματα. Να υπενθυμίσουμε επίσης,  ότι στην ανακοίνωσή μας ημ. 23/3/2023 πριν τη γνωστοποίηση των πορισμάτων των αντισεισμικών ελέγχων είχαμε γράψει « Επίσης, απαιτείται να προχωρήσει δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος στα σχολεία και εργασίες ενίσχυσης της στατικής αντοχής των σχολικών κτιρίων, όπου χρειάζεται, με δεδομένο ότι αρκετά σχολικά κτίρια είναι κατασκευασμένα πριν την ισχύ του νέου αντισεισμικού κανονισμού (το αρχικό κτίριο της Ανάληψης είναι κατασκευής του 1965, τα δημοτικά σχολεία Αγ. Τριάδας κατασκευής προ του 1935, κοκ). Ενώ την ίδια ώρα στις αποξηλώσεις των επιχρισμάτων στο κτίριο της Ανάληψης, εμφανίστηκαν διαβρώσεις και στον οπλισμό υποστυλωμάτων και απαιτούμε να γίνει τώρα στατικός έλεγχος στο κτίριο (φώτο 9).»

§ - Να βρεθούν-επιταχτούν τώρα κατάλληλα κτίρια για τη στέγαση των μαθητών των κλειστών σχολείων και να σταματήσει η τηλεεκπαίδευση. Μοναδική διέξοδος, να βρει η δημοτική αρχή νέα κτίρια προσωρινής στέγασης των εν λόγω σχολείων.

§  - Να αγοραστούν-απαλλοτριωθούν άμεσα και κατεπειγόντως χώροι για ανέγερση σύγχρονων, ασφαλών σχολικών κτιρίων.

§  - Τέρμα στη διάλυση-ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ελέγχου των σχολικών κτιρίων της ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), τη λειτουργία των νόμων της αγοράς και του καπιταλισμού που μετρά τα πάντα στο ζύγι κέρδη-κόστος, επιλέγοντας το αποτέλεσμα να βαραίνει για τα συμφέροντα των εταιρειών.

§  - Να πάρουν τις ευθύνες τους η δημοτική αρχή, η Περιφέρεια και η κυβέρνηση για τις πολιτικές που ακολουθούν.

§  - Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις γονέων, εκπαιδευτικών για το θέμα. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που καλεί η Ένωση Γονέων την Τετάρτη  7 μμ στην Καραολή-Δημητρίου απέναντι από το δημαρχείο.

§ - Απαιτούμε να συνεδριάσει άμεσα το δημοτικό συμβούλιο, όπως έχει ζητηθεί και να παρθούν μέτρα.

 4/4/2023