Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Δήμος Βύρωνα: Ανακοίνωση του σωματείου για τα αποτελέσματα της συνάντησης με την δημοτική Αρχή


 
Τη Δευτέρα 5/7/21 έγινε συνάντηση του Σωματείου μας με τον Δήμαρχο κ. Κατωπόδη και τη Γενική Γραμματέα του Δήμου κ. Βαρουχάκη στο Δημαρχείο. Κυρίαρχα θέματα της συνάντησης ήταν:

1. Η Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους συναδέλφους μας για τα έτη 2018 και 2020 όπως επίσης και τα γάλατα του 2011. Ένα θέμα που χρονίζει και παρότι τα έγγραφα και τις παραστάσεις του Σωματείου μας, για άλλη μια φορά δεν υπήρξε δέσμευση για να λυθεί το δίκαιο αίτημά μας, αποδίδοντας τις ευθύνες στους υπηρεσιακούς παράγοντες που δεν υπογράφουν και στο ότι το υπουργείο δεν απάντησε ακόμη στο ερώτημα που έχουν στείλει !!! Την ίδια στιγμή σε πάρα πολλούς δήμους έχει λυθεί το θέμα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη η εκάστοτε διοίκηση.

2. Η υπολειτουργία των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού, η αποδυνάμωση αρκετών τομέων της καθαριότητας, πρασίνου, διοικητικών υπηρεσιών κ.λ.π, η όλο και περισσότερη επιβολή ιδιωτικών εταιρειών στην βασική λειτουργία του δήμου οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη πρόσληψης μονίμου προσωπικού. Η απάντηση της Διοίκησης ήταν η απόδοση ευθυνών στην πολιτική της κυβέρνησης που δεν τους επιτρέπει να κάνουν προσλήψεις!

3. Στο ζήτημα που θέσαμε για την πορεία του νέου οργανισμού του Δήμου, και την αναπλήρωση των θέσεων ευθύνης έως ότου ολοκληρωθεί ο οργανισμός (πάγιο αίτημά μας είναι η αξιολόγηση των θέσεων ευθύνης να γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο) η απάντηση ήταν ότι θα τηρηθεί ο νόμος περί αναπλήρωσης.

4. Στο ζήτημα που θέσαμε για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε όλους τους εργαζομένους που δικαιούνται Μ.Α.Π. κάτι που αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης βάσει νόμου, δεν υπήρξε και πάλι καμία δέσμευση!

5. Ζητήσαμε τέλος να μας κοινοποιηθεί η έκθεση του Τεχνικού Ασφαλείας για τις υποδομές του Δήμου και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Η αποποίηση ευθυνών από μεριάς της Δημοτικής αρχής για την δρομολόγηση των αιτημάτων μας δείχνει ότι τα προβλήματα των εργαζομένων δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές εφαρμόζουν από κοινού μια πολιτική που στόχο έχει αφενός μεν το χτύπημα κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων και αφετέρου τη διεύρυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας των δήμων. Απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή και την κυβέρνηση: 

-
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
- Να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος.
- Να σταματήσουν οι αναθέσεις και οι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου (πράσινο-καθαριότητα).
- Να γίνουν άμεσα οι προληπτικές εξετάσεις σε όλους τους εργαζομένους έτσι όπως ορίζει ο νόμος.
- Να δοθούν τα Μ.Α.Π. παρελθόντων ετών σε όλους τους δικαιούχους.


Το Δ.Σ.