Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Η τοποθέτηση της Αριστερής Παρέμβασης για το θέμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα

Κυρίες και Κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι:

Όπως αναφέραμε και στη συνεδρίαση του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου για το θέμα της παράτασης των συμβάσεων των εργαζόμενων στην καθαριότητα, έτσι και η σημερινή εισήγηση της δημοτικής αρχής φανερώνει ότι ο αγώνας των εργαζόμενων στους δήμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά έφερε κάποια πρώτα αποτελέσματα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση και τους δήμους να αλλάξουν μερικώς τη στάση τους.

Όμως, και η σημερινή εισήγηση της δημοτικής αρχής δεν ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν στον τομέα της καθαριότητας και στους άλλους  τομείς ευθύνης του δήμου.

Θεωρούμε ότι η πρόταση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου για πρόσληψη 55 εργαζόμενων στην καθαριότητα και η εκτίμηση για την ανάγκη πρόσληψης άλλων 84 εργαζόμενων σε άλλους τομείς και υπηρεσίες είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και θα μπορούσε να δώσει μια πρώτη ανάσα στους ήδη εργαζόμενους και μια μερική ανακούφιση στους κατοίκους.

Όμως, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για ακόμα περισσότερες προσλήψεις για την κάλυψη όλων των αναγκών σε όλους τους τομείς, με βάση όχι μόνο τα οργανογράμματα, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και τις μελλοντικές συνταξιοδοτήσεις. Αυτή η ανάγκη γίνεται φανερή από το ότι σήμερα καλύπτονται υπηρεσίες από τους εργαζόμενους 8μηνων συμβάσεων με «προγράμματα κοινωφελούς εργασίας» και την επαναφορά από την άλλη σημερινή εισήγηση της δημοτικής αρχής για νέες προσλήψεις 9 εργαζόμενων με προσωρινές σχέσεις εργασίας, μεθοδολογία την οποία έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι εξυπηρετεί τα σχέδια κυβερνήσεων, Ε..Ε., Δ.Ν.Τ. για την αντικατάσταση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς από την εργασιακή ζούγκλα της επισφαλούς, προσωρινής, ευέλικτης, φτηνής εργασίας προς όφελος των εργοδοτών.

Ως Αριστερή Παρέμβαση, επίσης, θεωρούμε ότι αυτές οι προσλήψεις πρέπει να διεκδικηθούν άμεσα από τη δημοτική αρχή όχι μόνο στους τομείς της καθαριότητας, αλλά για όλες τις υπηρεσίες.  Και ότι αυτή η διεκδίκηση δεν μπορεί να υποτάσσεται στις αιρέσεις των μνημονίων, της Ε.Ε., του ΔΝΤ και  του Ελεγκτικού Συνέδριου.


17/7/2017


Για την Αριστερή Παρέμβαση,

Σταύρος Τζιορτζιώτης