Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2015, ώρα 6:30 μ.μ. ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ