Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε αίτημα γονέων του 5ου Λυκείου Βύρωνα προς το Δήμο με αντικείμενο την ενημέρωση επί των χρηματοδοτικών ενισχύσεων του σχολείου, ερώτημα που όπως αναφέρουν, έχει τεθεί προ μηνών αλλά δεν έχει τύχει απαντήσεως.