Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
                           Προς την
        Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
                           κα Αλιφραγκή

 Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η συγχώνευση 6 δημοτικών σχολείων στο Βύρωνα. Αυτές οι συγχωνεύσεις, που εξυπηρετούν τους στόχους του Υπουργείου για αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, δημιουργούν άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης
ΖΗΤΑΜΕ
Την άμεση σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβούλιου για το θέμα των συγχωνεύσεων-καταργήσεων των σχολείων, προκειμένου ο Δήμος να πάρει θέση και να παρέμβει για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών των σχολείων μας.
Επισημαίνουμε ότι τα 6 σχολεία του Βύρωνα είναι ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό ανάμεσα στα 79 όλης της χώρας και είναι ευθύνη του δημοτικού συμβούλιου να μην αντιμετωπίσει με ολιγωρία το θέμα, ούτε μόνο με φραστικές αντιθέσεις, αλλά να πάρει μέτρα για να ματαιωθεί.
Θεωρούμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να καλεστούν τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της περιοχής μας, οι Σύλλογοι των Εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων.
     
             ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
     ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΔΕΛΗΣ