Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΜε θέμα "Κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη" θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 2/12 στις 3 μμ το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα. 
 Παρακάτω η πρόσκληση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Βύρωνας, 27/11/2013
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. :  33732
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                      
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008666


                    Π Ρ Ο Σ
                    - κ. Δήμαρχο
                    - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                          
            Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 2/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέμα ημερήσιας διάταξης:

·       Η Κοινωνική Πολιτική – Αλληλεγγύη: Το καθημερινό στοίχημα της Αυτοδιοίκησης στην εποχή των μνημονίων.

                                                                                                                                      Η Πρόεδρος                                                                                                                                Καλλιόπη Αλιφραγκή