Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ & ΤΟΥ "ΚΑΝΑΠΕ"


Στόχος της συζήτησης να αναδείξει πλευρές όπως : - είναι το ποδόσφαιρο όπιο του λαού ; το οπαδικό κίνημα και οι μορφές του, - δράσεις του οπαδικού κινήματος και η στάση του απέναντι στη διείσδυση του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου, - το ρόλο του ποδόσφαιρου ειδικά την εποχή της κρίσης και της κοινωνικής εξαθλίωσης, - οι διαπλοκές της εξουσίας με τον αθλητισμό και οι στόχοι της, - δυνατότητες και όρια για τη συμπόρευση οπαδικού και λαϊκού κινήματος.