Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ – ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Ο προϋπολογισμός για το 2013 του Δήμου Βύρωνα, που ψήφισε μόνη της η παράταξη Χαρδαλιά, έδειξε για μια ακόμη φορά, την ταύτιση της δημοτικής αρχής με την κεντρική εξουσία. Η μνημονιακή πολιτική αποτυπώνεται και κυριαρχεί, και όπως  δήλωσε ο δήμαρχος, ο προϋπολογισμός οφείλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του Υπουργείου, το οποίο ακολουθεί τις οδηγίες Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. και Ε.Κ.Τ..  Έτσι ο δήμος συνεχίζει το ρόλο φοροεισπράκτορα για τους κατοίκους σε αποστολή συρρίκνωσης των δημόσιων υπηρεσιών και προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων.  
Ταυτόχρονα, με βάση τις πρόσφατες μνημονιακές ρυθμίσεις, ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε είναι υπό την αίρεση του «επιτηρητή» του Υπουργείου Οικονομικών, μιας και ο δήμος Βύρωνα καταγράφεται στους χρεωκοπημένους και υπόκειται σε πρόγραμμα «εξυγίανσης». Άρα υποχρεούται σε  σειρά δεσμεύσεων όπως : «αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές», «αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό μέχρι και 0,3% και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική του εξυγίανση», « περιορισμός των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες», κ.α. Και σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις Χαρδαλιά, που φραστικά είναι κατά των μνημονίων, δεν μπορεί παρά να εφαρμόσει τους νόμους.

Ο προϋπολογισμός του 2013 ψηφίζεται, την ίδια ώρα που ο προϋπολογισμός του 2012 δεν εκτελέστηκε. Οι αποκλίσεις είναι τεράστιες, ειδικά για την ποιότητα ζωής και τις υποδομές του δήμου. Τα χρέη του δήμου προς προμηθευτές, συντηρητές, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ασφάλιστρα κλπ έχουν εκτιναχθεί. Τα κτίρια και ο εξοπλισμός του δήμου παραμένουν χωρίς συντήρηση. Ενοίκια του δήμου παραμένουν απλήρωτα ενώ δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, οι δαπάνες ΚΤΕΟ και τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του δήμου. Οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων και κτιρίων δεν προχώρησαν με τις 370 χιλ. € που προβλεπόταν, ενώ για το 2013 δεν προβλέπεται να δοθεί κάτι άξιο λόγου. Χαρακτηριστικά καθυστερεί ακόμη και η πληρωμή των υπερωριακών αμοιβών τμήματος του προσωπικού του δήμου, ενώ αποδίδονται με καθυστέρηση στα ταμεία οι ασφαλιστικές εισφορές και τα χρήματα για τα δάνεια που παρακρατούνται από τους εργαζόμενους.

Τα μόνα σίγουρα έσοδα που υπολογίζει ο προϋπολογισμός του 2013 είναι οι φόροι από τους κατοίκους και τα δάνεια, όπως έδειξε και η εκτέλεση του περσινού προϋπολογισμού. Έτσι προβλέπει την είσπραξη 8,6 εκ. € από τέλη, ΤΑΠ, δικαιώματα, έσοδα νεκροταφείου, φόρους  κλπ και 6 εκ. € από δάνεια. Ειδικότερα, από ΤΑΠ προβλέπεται η είσπραξη 700 χιλ. € από 382 χιλ. €, που προβλεπόταν πέρσι (παρότι σε προηγούμενο Δημ. συμβούλιο ψήφισαν ότι δεν θα τον αυξήσουν). Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων προβλέπεται η είσπραξη 773 χιλ. €, ενώ πέρσι δεν εισπράχθηκε τίποτα. Και ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα προχωρήσει με κάθε τρόπο, ακόμη και με κατασχέσεις ακινήτων, στην είσπραξη των φόρων αυτών, που είναι αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Την ίδια ώρα στα έξοδα προβλέπεται να δοθούν 1,7 εκ. € για τοκοχρεολύσια και 15 χιλ. €. ως τόκοι υπερημερίας. Αντίθετα, η πρόβλεψη για κρατική επιχορήγηση μειώνεται από 11,6  εκ. € του 2012 σε 9,3 εκ. €  για το 2013. Για τα σχολεία πέρσι προβλεπόταν η είσπραξη 403 χιλ. €, ενώ φέτος 193  χιλ. €.
 Δεν υπάρχουν ουσιαστικά νέα έργα. Συνεχίζονται κάποια παλαιότερα και για τα περισσότερα από τα ελάχιστα που προβλέπεται να ξεκινήσουν δεν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Δεν προβλέπεται σχεδόν τίποτα για τη συντήρηση των παιδικών χαρών, πλατειών και δημόσιων χώρων, αλλά ούτε και για τη συντήρηση του εξοπλισμού του δήμου (λεβητοστάσια, αντλίες κλπ).
Δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ποσά για κοινωνική αλληλεγγύη έστω τυπικά, παρά την προβολή και διαφήμιση προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης του δήμου και την πολεμική της δημ. αρχής στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που οργανώνονται από τους ίδιους τους πολίτες.

 Αντίθετα αυξάνονται οι προβλέψεις για κονδύλια, όπως οι αμοιβές τρίτων (από 32.600 σε 132.600), οι αμοιβές συμβούλων για τη δημοτική συγκοινωνία σε 70.000 και γενικότερα προβλέπονται 541.366 € για συμβούλους σε ένα σύνολο προβλεπομένων εξόδων 19 εκ. €.
Η μεγάλη μείωση των εσόδων, συνέπεια της γενικότερης κρίσης, της ασυνεπούς κρατικής χρηματοδότησης,  αλλά και της κακής διαχείρισης στο δήμο, οδήγησε σε εκτίναξη των χρεών και σε περιορισμό, μέχρις εξαφάνισης, των κάθε είδους επενδύσεων και νέων έργων, ενώ προβάλλει ανησυχητικά η απειλή της πλήρους χρεοκοπίας.
Προειδοποιήσαμε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας για τα προβλήματα του προϋπολογισμού αυτού, όπως είχαμε προειδοποιήσει και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Για άλλη μια φορά δεν εισακουστήκαμε, ψήφισαν τον προϋπολογισμό χωρίς πρακτικά να συμμετέχουν στη συζήτηση του, δημιουργώντας μας την εντύπωση ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν τον είχαν καν διαβάσει. Όσο για την τήρηση των νόμων από τους κρατούντες η περίφημη λαϊκή διαβούλευση του «Καλλικράτη», που προβλέπει η επιτροπή διαβούλευσης να συνεδριάζει  πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού, συνεδρίασε με μόλις 8 άτομα από τα 50 μέλη που έχει.
Τελικά, ο δήμος είναι σε ευθυγράμμιση με την πολιτική κυβέρνησης – τρόικας – κεφαλαίου:  α. Στη φορομπηξία: φόροι παντού και πίεση στου δημότες για την είσπραξη τους, β. Αντί της καταβολής των κρατικών ενισχύσεων, φόρτωμα με νέα δάνεια, που θα κληθούμε να πληρώσουμε με θυσίες και περικοπές. γ. Επέκταση ελαστικών σχέσεων εργασίας δ. Περικοπή  κοινωνικών υπηρεσιών και δαπανών,  περικοπή αθλητικών και πολιτιστικών  υπηρεσιών,  ε. Ανταποδοτική λειτουργία, ώστε οι κάτοικοι να πληρώνουν τα πάντα (αν μπορούν βέβαια), γκαράζ, αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, Νεκροταφείο, Παιδικούς Σταθμούς, στ. Δημόσιοι χώροι και υπηρεσίες σε ιδιώτες  για να κερδοσκοπούν. ζ.  Έργα σε εταιρείες και συμβούλους αμφισβητούμενης χρησιμότητας και αναμφίβολα κακής ποιότητας.
Όλα αυτά σε πλήρη συνέπεια  με τη συντηρητική πολιτική, σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζόμενων, των άνεργων, των νέων και των συνταξιούχων της περιοχής μας. Και αυτός ο προϋπολογισμός, λειτουργεί ως μηχανισμός μεταφοράς χρημάτων των κατοίκων στις εταιρείες και στις τράπεζες, που νέμονται το δημόσιο χρήμα.

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και απαιτούμε, ειδικά αυτή την περίοδο που οι κάτοικοι υποφέρουν, όπως και όλος ο λαός, από τα κυβερνητικά μέτρα. Ανεργία, φοροληστεία, ακρίβεια, περικοπές μισθών και συντάξεων μας για να προστατευθούν οι τοκογλύφοι, οι τράπεζες, η οικονομική ολιγαρχία, τα αρπακτικά.

      Προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και όχι σύμφωνο με τις επιταγές του κεφαλαίου, των τραπεζών, των τοκογλύφων δανειστών, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ..
      Να αλλάξει ριζικά ο σημερινός τρόπος φορολόγησης των δημοτών, γιατί έχει κεφαλικό και όχι εισοδηματικό χαρακτήρα.
      Μείωση-κατάργηση των δημοτικών φόρων-τελών για τους κατοίκους χαμηλών εισοδημάτων, π.χ. κατάργηση τους για την πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ.. Άμεση κατάργηση των δημοτικών τελών και φόρων για τους άνεργους και άπορους κατοίκους.
      Αύξηση της φορολογίας στις μεγάλες επιχειρήσεις και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία.
      Να σταματήσει ο δήμος να ρίχνει το βάρος των εσόδων του στη φορολογία των δημοτών και να απαιτήσει την καταβολή των επιδοτήσεων από το κράτος. Να αποδοθούν οι χρωστούμενοι πόροι στους δήμους.
      Καμιά μείωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Καμιά υποβάθμιση των σχολείων, των δημόσιων υπηρεσιών. Λεφτά για τις κοινωνικές δαπάνες, για μισθούς και συντάξεις και τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, υποδομές,  πολιτισμό και αθλητισμό.
      Να διαγραφεί το χρέος. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όσους το δημιούργησαν. Να πληρώσουν οι τράπεζες και το κεφάλαιο την κρίση και όχι ο λαός.

13/2/2013