Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/6/2011

Δημοτικό συμβούλιο γίνεται την Τρίτη 14/6/2011 με 16 θέματα.
Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ