Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 18/12/2009

Με 26 τακτικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/12/2009. Ανάμεσά τους Έγκριση προϋπολογισμών και επιχειρησιακού προγράμματος.

Δείτε τα θέματα στην πρόσκληση του Δημ. Συμβουλίου πατώντας εδώ