Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Δείτε σχετική επιστολή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων πατώντας εδώ