Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Προς το
Δήμο Βύρωνα
Γραφείο Δημάρχου

Σχετικά με την επιστολή σας ημ. 23/2/2009 για την υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων μας για το σχέδιο Π.Δ. περί καθορισμού ζωνών Ρυθμίσεως και Προστασίας της περιοχής Υμηττού, σας απαντάμε ότι :
Με τη μελέτη του σχεδίου παρατηρούμε ότι :
Προβλέπει την αντιμετώπιση του Υμηττού σαν «αστικό πάρκο», όπως ο Λυκαβηττός και τα Τουρκοβούνια» και όχι σαν «δασικό χώρο».
Αδυνατίζει τη νομική προστασία του, και αφήνει περιθώρια στους δήμους, το κράτος, την εκκλησία και ιδιώτες για διάφορες νέες κατασκευές.
Νομιμοποιεί πολλές από τις αυθαίρετες κατασκευές και δραστηριότητες μέσα στο δάσος όπως Πολυκατοικίες, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Αυθαίρετα Νεκροταφεία κάποιων Δήμων, Αθλητικές εγκαταστάσεις, χωρίς εγκεκριμένη χωροθέτηση, ΚΥΤ της ΔΕΗ, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τη νομιμοποίηση των οποίων είχε απορρίψει το Συμβούλιο της Επικρατείας (2005), Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, δάσος κεραιών ιδιωτικής τηλεόρασης και ραδιοσταθμών με τη θεσμοθέτηση «ειδικής ζώνης πάρκου κεραιών».
Αποδέχεται τα στρατόπεδα και τις δραστηριότητες μέσα σε αυτά, όπως το «εμπορικό κέντρο αξιωματικών» στου Σακέττα.
Αφήνει ανοιχτό το θέμα διεκδικήσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών σε διάφορα σημεία του Υμηττού.
Δημιουργεί 8 ζώνες για διάφορες χρήσεις στον Υμηττό. Αντί να επεκτείνει το αυστηρότερο καθεστώς προστασίας της Α’ Ζώνης και στην Β΄ Ζώνη, προβλέπει σε τμήμα της Α’ Ζώνης τη δημιουργία «Θεματικού Πάρκου».
Στη Β’ Ζώνη προβλέπει «δόμηση αναψυκτηρίων, εγκαταστάσεων αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, διδακτηρίων και εκπαιδευτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων και εν γένει κτιρίων προς εξυπηρέτηση ευαγών σκοπών… ».
Τέλος προβλέπει «οδικά έργα υπερτοπικής σημασίας …. απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του λεκανοπεδίου και προβλέπονται από τον ρυθμιστικό σχεδιασμό...», διατύπωση που προωθεί την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, κόμβων και σηράγγων στο βουνό.

Καταλήγουμε μετά την μελέτη και τη συναφή με αυτό αναγγελία κατασκευής των νέων αυτοκινητόδρομων ότι αυτό το σχέδιο Π.Δ. δεν παίρνει διορθώσεις και παρατηρήσεις λόγω του προσανατολισμού του στην άρση ακόμα και των προηγούμενων ανεπαρκών μέτρων προστασίας.

Αυτό που απαιτείται είναι :
 Να αποσυρθεί άμεσα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.
 Να μην προχωρήσει η επέκταση της Δυτ. Περιφεριακής Υμηττού
 Να μην γίνει κατασκευή του κόμβου στον Κουταλά και της σήραγγας στον Υμηττό.
 Άμεση αναδάσωση των καμένων περιοχών.
 Πλήρη προστασία του Υμηττού
 Απομάκρυνση όλων των χρήσεων από τον Υμηττό και απαγόρευση της εκμετάλλευσής του από τους δήμους, το κράτος, την εκκλησία, το κεφάλαιο με εργοτάξια, στρατόπεδα, εμπορικές και οικιστικές χρήσεις, διεκδικητές, καταπατητές, «κοινωφελείς» χρήσεις, αυτοκινητόδρομους, κ.α..
 Ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ποιοτικές, αξιόπιστες και δωρεάν συγκοινωνίες και έμφαση στο μετρό και τους ποδηλατόδρομους.


Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ευθύνη απέναντι στο παρόν και το μέλλον των επόμενων γενιών να τοποθετηθεί και να απορρίψει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

5/3/09

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ


Σταύρος Τζιορτζιώτης