Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009

ΠΕΜΠΤΗ 19/2, ώρα 6.00 μ.μ. ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ