Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συντονιστικού των φοιτητικών καταλήψεων και συνελεύσεων για να ενημερωθείτε για τις αποφάσεις τους, τις κινητοποιήσεις και το πλαίσιο τους
http://syntonistikogsk.blogspot.com/