Τρίτη 22 Απριλίου 2008

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ

Δέκα κινήσεις πόλης από την περιοχή του Λεκανοπέδιου, μαζί και η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα, κατέληξαν σε ένα κείμενο και τη διοργάνωση μιας 2ημερίδας για τα θέματα 1. Ελεύθεροι χώροι και 2. Χαρακτήρας και αλλαγές των ΟΤΑ-με βάση και το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Δείτε περισσότερα στην διπλανή στήλη, στην κατηγορία : - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ