Τρίτη 8 Απριλίου 2008

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΕΑ

Οι φωτογραφίες είναι από την πλατεία Βυζαντίου.
Για την Λ. Καρέα υπάρχουν στη διπλανή στήλη "ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ" -Έργα Λ. Καρέα και στους συνδέσμους "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΒΥΡΩΝΑ" - Πρωτοβουλία Κατοίκων Καρέα.

Ερωτηματικά και αντιδράσεις γεννούν τα έργα σε Λεωφ. Καρέα και Πλατεία Βυζαντίου.

Τα έργα εντάσσονται σε προγραμματισμό που είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2005, περίοδο που δεν είχαμε εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ζητήσει από τις 29/3 με αίτηση μας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις αποφάσεις του δημ. συμβούλιου και της δημαρχιακής επιτροπής για τους προϋπολογισμούς, τις συμβάσεις με τις εργολήπτριες εταιρείες, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή των έργων. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε τα στοιχεία που θα μας επιτρέπουν να έχουμε πλήρη εικόνα.