Παρασκευή 4 Μαΐου 2007

ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ

Προς τον
Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Κύριε,

Κατά παρέκκλιση της νομιμότητας και της δεοντολογίας παραμορφώνετε την αίτηση που σας καταθέσαμε μαζί με τους υπόλοιπους συμβούλους της αντιπολίτευσης για σύγκλιση δημ. Συμβουλίου με τακτικό θέμα : « Ανάκληση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου 318/06 και 55/07 που αφορούν την αύξηση των δημοτικών τελών» για την Τρίτη 8/5/07.

Η αίτησή μας γίνεται με βάση τη δυνατότητα που δίνει το άρθρο 95 του Κ.Δ.Κ. παράγραφος 2. και σαφώς ορίζεται στην παράγραφο 3. ότι με ευθύνη του προέδρου η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση.
Το θέμα δεν μπορεί να οριστεί ως κατεπείγον ή έκτακτο, για να δικαιολογεί την επίδοση της πρόσκλησης την ίδια μέρα, αφού δεν αναφέρεται ο λόγος που το χαρακτηρίζεται ως τέτοιο όπως ορίζει η παράγραφος 4., ούτε έχει τεθεί προ ημερήσιας διάταξης τακτικού δημοτικού συμβουλίου, όπως ορίζει η παράγραφος 6.

Σας εγκαλούμε για τη σωστή λειτουργία του δημ. Συμβουλίου βάσει και των ευθυνών σας (παρ. 2).

Ζητάμε την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην αρχική αίτησή μας για την Τρίτη 8/5/07 ώρα 8.00.


4/5/2007

για την
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ


ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ