Παρασκευή 11 Μαΐου 2007

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΪΟΣ 2007

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βυρωνιώτισσες, Βυρωνιώτες
Εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με θέμα τη συγκρότηση επιτροπής για την εγγραφή ή διαγραφή νηπίων για τη χρονιά 2007-2008, η πλειοψηφία του Δ.Σ. που πρόσκειται στην παράταξη του κ. Χαρδαλιά, καταψήφισε την πρόταση της Αριστερής Παρέμβασης για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής επιλογής βρεφών και νηπίων, με τη συμμετοχή και ενός εκπροσώπου του σωματείου εργαζομένων. Ο αποκλεισμός αυτός γεννά πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που η δημοτική αρχή θέλει να χειρίζεται τα θέματα αυτά. Τι είναι αυτό που φοβάται η Δημοτική Αρχή και αποκλείει τη διαπαραταξιακή επιτροπή και το σωματείο των εργαζομένων από την επιτροπή;
Η συμμετοχή των παρατάξεων και του σωματείου θα καθιστούσε τη διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων πιο διαφανή και αντικειμενική, χωρίς το ενδεχόμενο διακρίσεων, εξυπηρετήσεων και ρουσφετιών.
Φίλοι συνδημότες,
Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν ευαίσθητο τομέα κοινωνικής πολιτικής, δεν είναι παιδοφυλακτήρια, αλλά φορείς κοινωνικής ενσωμάτωσης του παιδιού. Η παροχή προσχολικής αγωγής και φροντίδας πρέπει να γίνεται με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, με σεβασμό στο παιδί και τον εργαζόμενο. Η τήρηση των αναλογιών παιδιών – παιδαγωγών, οι προσλήψεις μόνιμου βοηθητικού και παιδαγωγικού προσωπικού, η κάλυψη των υλικοτεχνικών υποδομών θα συνέβαλλε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Η καθιέρωση της μονοετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 5 – 6 ετών που ψηφίστηκε μετά τη μεγάλη φθινοπωρινή απεργία των δασκάλων αποτελεί ένα θετικό βήμα για την καθιέρωση της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, μέχρι σήμερα όμως δεν έχει υπάρξει κανένας σχεδιασμός για την υλοποίησή του. Ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει σε συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας την άμεση υλοποίηση του νόμου για την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση με ευθύνη του Υπ. Παιδείας και όχι να τον χρησιμοποιεί ως αφορμή για τη μείωση των αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι Βυρωνιώτες καθώς και οι μετανάστες. Το Ν.Π. πρέπει να κάνει αποδεκτές όλες τις αιτήσεις των νηπίων μέχρι να αποσαφηνισθεί το θέμα. Η μη παραλαβή αιτήσεων ισοδυναμεί με προσπάθεια μείωσης των εγγραφών στους Σταθμούς.
Οι Παιδικοί Σταθμοί πρέπει να μπορούν να προσφέρουν κοινωνικό, παιδαγωγικό έργο και για την κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή, παιδαγωγικό και αναλώσιμο υλικό χρειάζονται οικονομική ενίσχυση. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να απαιτήσει αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, να αποδώσει τα χρήματα της προηγούμενης και της φετινής χρονιάς που οφείλει στους παιδικούς σταθμούς και της αναλογούν να καταβάλλει στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου. Να προχωρήσει άμεσα με αφορμή τις νέες εγγραφές στην κατάργηση των τροφείων έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται περισσότερο η εργατική οικογένεια.
Το σύνολο των Παιδικών Σταθμών στεγάζονται σε ακατάλληλα νοικιασμένα κτήρια., χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 1ος Π.Σ. ο οποίος λειτουργεί στο ισόγειο μαγαζί πολυκατοικίας. Ο σταθμός αυτός δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στον ίδιο χώρο και την επόμενη χρονιά, η μεταστέγασή του σ’ έναν καινούριο χώρο πρέπει να είναι στην άμεση προτεραιότητα του Νομικού Προσώπου.
Ο 1ος, 2ος και 6ος , που στεγάζονται σε ακατάλληλα κτήρια, έχουν μεταφερθεί στο Δήμο το 2001, δεν έχει γίνει όμως καμιά προσπάθεια ανεύρεσης νέων κτηρίων για τους σταθμούς αυτούς ούτε από την προηγούμενη δημοτική αρχή αλλά ούτε και από τη σημερινή.
Η δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στην κατασκευή και τη μεταστέγαση των σταθμών σε νέα σύγχρονα ιδιόκτητα κτήρια σε κάθε γειτονιά της πόλης. Το επιχείρημα της έλλειψης χώρων δεν πείθει πλέον κανένα, ο Δήμος βρίσκει οικόπεδα και χώρους για την ανέγερση υπέργειων χώρων στάθμευσης, όμως «αδυνατεί» να βρει για Σταθμούς, πλατείες, σχολεία, ελεύθερους χώρους. Η ανάγκη κατασκευής νέων σταθμών δε δικαιολογεί την πρόθεση του Δήμου να κατασκευάσει Παιδικό Σταθμό (180 παιδιών) στην περιοχή των Αναπηρικών. Ο χώρος αυτός είναι δασικός, η ανέγερση ενός σταθμού θα καταπατήσει και θα καταστρέφει έναν από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου.
Η συμμετοχή μας στο Νομικό Πρόσωπο έχει σα στόχο τη συνεχή βελτίωση των Π.Σ. με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, απαιτήσεις και δυνατότητες της κοινωνίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ώστε οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί να έχουν δημόσιο, δωρεάν, κοινωνικό χαρακτήρα για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
Μάιος 2007