Δευτέρα 12 Μαρτίου 2007

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΑ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/3/2007