Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Δημοτική Αστυνομία: Γιατί ο Δήμος αποκτά αστυνομικό σώμα;
Οι πρώτοι 15 δημοτικοί αστυνομικοί στο δήμο μας
Η Δημοτική Αστυνομία όλο και περισσότερο εδραιώνεται ως θεσμός σε όλους τους δήμους της χώρας και στην καθημε-ρινότητα των πολιτών. Το ερώτημα για εμάς είναι σε τι αποσκοπεί ένας τέτοιος μηχανισμός που δίνει αστυνομικές αρμοδιό-τητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; Έχουμε τόση εγκληματικότητα που δεν προφταίνει η ΕΛ.ΑΣ. και πρέπει οι Δήμοι να κάν τη δουλειά της; Η απάντηση είναι απλή: Ο Δήμος όλο και πιο πολύ μετατρέπεται σε ένα τοπικό κράτος που εφαρμόζει στην τοπική κοινωνία κεντρικές αντιλαϊκές πολιτικές. Μετατρέπεται σε ένα μηχανισμό μακριά από τις ανάγκες του πολίτη που λειτουργεί ανταποδοτικά και για όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες καλείται ο δημότης πλέον να πληρώσει. Χρειάζεται λοιπόν σε αυτή τη μετατροπή τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα εισπράττουν απευθείας από τους δημότες και θα επι-βάλλουν τις αποφάσεις της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, που με τη σειρά της όλο και περισσότερο εμπλέκεται με τα επιχει-ρηματικά συμφέροντα. Εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι ενώ η Δημοτική Αστυνομία αποκτά αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ, το κό-στος της κατά μεγάλο μέρος χρεώνεται στους Δήμους άρα σε εμάς τους δημότες, και ακόμη ότι ενώ λιγοστεύουν οι προσ-λήψεις μονίμων σε τομείς κοινωνικών αρμοδιοτήτων και προωθούνται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι προσλήψεις δημο-τικών αστυνομικών όχι μόνο αυξάνονται αλλά εντάσσονται και στο κομμάτι της μόνιμης απασχόλησης.
Η Δημοτική Αστυνομία ακόμη έχει –σύμφωνα με το Π.Δ. που την καθορίζει– την ευθύνη μιας γενικότερης αστυνόμευσης αφού σ' αυτήν ανατίθεται «η ευκοσμία και ευταξία» με ό,τι περιεχόμενο μπορούν να έχουν, ενώ αποκτά δυνατότητα άσκη-σης ανακριτικών καθηκόντων και διενέργειας συλλήψεων. Δείγμα για το που μπορεί να φτάσει πήραν οι μουσικοί του Πο-λιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι στα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου δένδρου πέρυσι τόλμησαν να πετάξουν φέιγ-βολάν ζητώντας να μην απολυθούν. Τότε δέχθηκαν επίθεση και προπηλακίσθηκαν και από τη Δημοτική Α-στυνομία του Δήμου Αθηναίων. Αλλά και στο δήμο του Ζωγράφου υπάρχουν καταγγελίες από την αντιπολίτευση για απα-γόρευση της πολιτικής αφισοκόλλησης, ενώ στο δήμο της Αθήνας για παράνομες κλήσεις στο παρελθόν κ.ο.κ. Σημαντικό για το τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό το σώμα είναι ότι η εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών γίνεται από την ΕΛΑΣ, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προτάσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ (Κουκουλόπουλος) και της ΝΔ (Μπακογιάννη) ακόμη και για οπλοχρησία και για τη δυνατότητα αποστράτων αξιωματικών της αστυνομίας ως επικεφαλής των κατά τόπους δημο-τικών αστυνομιών. Η Δημοτική Αστυνομία είναι περίπου αυτόνομη υπηρεσία καθώς δεν λογοδοτεί έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϊστάμενος της είναι υπεύθυνος έναντι του οικείου Δημάρχου, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της υπηρεσίας.
Αστυνομία, συνοριοφύλακες στις μεγάλες πόλεις για να κυνηγούν τους μετανάστες, αστυνομικοί της γειτονιάς, Δημοτική Αστυνομία, διάφορα είδη σεκιουριτάδων, εθελοντικά σώματα ανθρωποφυλάκων αλλά και τα ΣΠΕ (Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας) που προβλέπεται να λειτουργήσουν σε δήμους με πάνω από 3000 κατοίκους, διαμορφώνουν ένα πολυ-επίπεδο πλέγμα αστυνομοκρατίας στο επίπεδο της πόλης που δύσκολα πείθει πως πρόκειται απλώς για την ασφάλεια των πολιτών.
Αυτές τις κατευθύνσεις προωθεί και η σημερινή Δημοτική Αρχή αλλά και η αντιπολίτευση στο δήμο. Την υλοποίηση του Δήμου σε τοπικό κράτος-εισπράκτορα και τους θεσμούς που χρειάζεται –όπως τη Δημοτική Αστυνομία– τους προετοίμασε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τους πραγματώνει η σημερινή, σε πλήρη συμφωνία και με την παράταξη του κ. Κόνσου-λα. Ήδη η Δημοτική Αστυνομία του Βύρωνα έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί από τις αρχές Νοέμβρη με επάνδρωση 15 δη-μοτικών αστυνομικών. Η μέχρι τώρα ήπια λειτουργία του σώματος στο δήμο δεν αποκλείει τη μελλοντική του χρήση με πλή-ρη εφαρμογή των δυνατοτήτων που του δίνει ο σχετικός νόμος. Αντίθετα η εξέλιξη του σώματος σε έναν εισπρακτικό και κατασταλτικό μηχανισμό είναι προδιαγραμμένη. Όλοι οι Δημοτικοί Άρχοντες που δεν έλυσαν ζητήματα στο δήμο για την καθαριότητα, για τους ελεύθερους χώρους, για το κυκλοφοριακό θεωρούν σημαντικό έργο την ίδρυση αυτού του σώματος. Στους γεμάτους αυτοκίνητα δρόμους του Βύρωνα λόγω έλλειψης υποδομών και πυκνοκατοίκησης είμαστε σίγουροι ότι αν η Δημοτική Αστυνομία ασχοληθεί με το παράνομο παρκάρισμα θα μεγαλώσει τα έσοδα του Δήμου. Το κυκλοφοριακό βέβαια δεν θα λυθεί γιατί δεν υπάρχει πρόνοια γι’ αυτό αλλά οι δημότες θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Για όλους αυτούς τους λόγους η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα από την αρχή ήταν αντίθετη στην ίδρυ-ση ενός τέτοιου θεσμού καθώς και σε αστυνομικές και εισπρακτικές ιδιότητες που «κληρονομούνται» στην Αυτο-διοίκηση και κυρίως στην εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Καλούμε τους δημότες και τον κάθε δημοκρατικό πολίτη σε ε-παγρύπνηση ώστε να αντιταχθούν εγκαίρως απέναντι σε κάθε απόπειρα περαιτέρω σύνδεσης της Δημοτικής Α-στυνομίας με αστυνομικές δραστηριότητες και τα Σώματα Ασφαλείας, σε κάθε προσπάθεια μετατροπής της σε σώ-μα περιορισμού της πολιτικής έκφρασης στην πόλη, καθώς και σε κάθε προσπάθεια μετατροπής της σε «μηχανι-σμό μαζικής είσπραξης» από τους δημότες είτε διαμέσου προστίμων, είτε διαμέσου δημοτικών τελών κ.λπ.
Επιδίωξη μας είναι ο διαρκής αγώνας για την κατάργηση αυτού του σώματος, ο διαρκής αγώνας ενάντια στη με-τατροπή του Δήμου σε επιχείρηση και σε μέσο επιβολής αντιλαϊκών και αντεργατικών επιλογών.
28/2/2006