Τρίτη 22 Ιουνίου 2004

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Γ. Παπανδρέου 14
& Γρηγορίου Ε΄

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βύρωνα

Όπως διαβάσαμε στον Τύπο ο Δήμος Βύρωνα έχει δημοσιεύσει προκήρυξη με αρ. Πρωτ. 10974/2-6-2004, που αφορά «Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου» προϋπολογισμού 700,000 €. Η δημοπρασία για την εν λόγω προκήρυξη γίνεται στις 23-6-2004 στο Δημαρχείο Δήμου Βύρωνα. Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη γίναμε δέκτες διαμαρτυριών από ενδιαφερόμενους ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Συγκεκριμένα:
Α) Ενώ απευθύνθηκαν ενδιαφερόμενοι σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου για να τους δοθούν τα σχετικά τεύχη της προκήρυξης –όπως είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες του δήμου να διαθέσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο– αυτά δεν δόθηκαν.
Β) Πέρα του γεγονότος ότι δεν δόθηκαν τα σχετικά τεύχη, έγινε προσπάθεια να αποθαρρυνθούν για να μην πάρουν μέρος στην εν λόγω δημοπρασία.
Ρωτάμε:
Είναι εν γνώσει της Δημοτικής Αρχής τα παραπάνω περιστατικά;
Η Αριστερή Παρέμβαση ήδη έχει ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή την αναβολή της συγκεκριμένης δημοπρασίας, τον καθορισμό νέας ημερομηνίας, την πλήρη διαφάνεια και νέα δημοπρασία χωρίς έμμεσους ή άμεσους αποκλεισμούς ενδιαφερομένων.
Αποδεικνύεται από τις παραπάνω καταγγελίες ότι η ανάθεση των έργων του Δήμου γινόταν και γίνεται με αδιαφανή τρόπο εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα. Διαφαίνεται για άλλη μία φορά το πώς στη Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν διαμορφωθεί μηχανισμοί που χρησιμοποιούν τη δημόσια περιουσία για το ατομικό τους συμφέρον.
Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα έχει επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη πως ο σημερινός τρόπος προμηθειών και αναθέσεων έργων δημιουργεί τέτοια φαινόμενα. Είναι αναγκαίο να αλλάξει ο τρόπος προμηθειών και αναθέσεων και να υπάρχει δημόσιος έλεγχος έτσι ώστε τα χρήματα των δημοτών να μη γίνονται βορά των επιτηδείων.Βύρωνας, 22-06-2004