Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Πέμπτη 30/10, ώρα 20.30 θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου. Για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση δείτε στη διπλανή στήλη ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κατηγορία ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ