Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Το σωματείο εργαζομένων του δήμου καταγγέλει ότι σε εργαζόμενους ανατίθενται άλλα καθήκοντα από αυτά για τα οποία προσλήφθηκαν


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ: Η Δημοτική Αρχή Βύρωνα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας ως πρόσχημα την απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, που επέβαλαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και για να καλύψει τα μεγάλα κενά σε μόνιμο προσωπικό που έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Βύρωνα, προσλαμβάνει εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας (μέχρι και δίμηνα) αναθέτοντας την άσκηση παράλληλων αλλά και αλλότριων καθηκόντων στους εργαζόμενους, που δεν έχουν σχέση με την ειδικότητα πρόσληψής τους. 

Έτσι παρατηρείται το γεγονός συνάδελφοι που προσλαμβάνονται π.χ για εργάτες καθαριότητας να τους αναθέτουν καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου, ηλεκτρολόγου, εργάτες κήπου ασκούν καθήκοντα συνοδού απορριμματοφόρου ή εργατών καθαριότητας.

Βεβαίως η Δημοτική Αρχή προβάλλει ως δικαιολογία την εφαρμογή κάποιων διατάξεων και νόμων, που όλες οι κυβερνήσεις ψήφισαν, για να υπάρχουν εργαζόμενοι «πολυεργαλεία» με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Από την άλλη επικαλείται έκτακτες και επείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών για να αναθέσει, όπως λέει, συναφή καθήκοντα στους συναδέλφους. 

Προκύπτουν όμως κάποια ερωτήματα: 

α. Πόσο συναφής είναι η ειδικότητα Υ.Ε εργάτης πρασίνου με τα καθήκοντα του συνοδού απορριμματοφόρου;

β. Πόσο έκτακτο και επείγον είναι η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων χωρίς έκτακτα καιρικά φαινόμενα και μεσούσης της περιόδου των αδειών για τις γιορτές;

Είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βύρωνα να αξιοποιεί κατά το δοκούν τις διατάξεις των νόμων και να εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές, όπως και η πλειοψηφία των Δημοτικών Αρχών), για να καλύπτουν τις ευθύνες που τους αναλογούν , για τις τεράστιες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες. Ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών που ως αποτέλεσμα έχουν να αναθέτουν στους εργολάβους και στους ιδιώτες αρμοδιότητες των διευθύνσεων (εργασίες στον ηλεκτροφωτισμό, πράσινο, καθαριότητα). 

Τέλος, τα εργατικά ατυχήματα πολλαπλασιάζονται που είναι αποτέλεσμα και της έλλειψης εργασιακής εμπειρίας, της εντατικοποίησης ,αλλά και από μη έγκαιρη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν πρέπει να την ανεχτούμε. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

ΤΩΡΑ προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

Μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου 

Μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων 

Καμία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου  

 Το Δ.Σ.