Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Αφισάκι της Αριστερής Παρέμβασης και του Συντονισμού των κινήσεων περιφερειών και δήμων, με στόχους πάλης για την εκπαίδευση