Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα Δευτέρα, 7 μμ., στο Δημαρχείο

Η Δημοτική Αρχή έχει καταθέσει μια απαράδεκτη πρόταση για μεταφορά του σταθμού μεταφόρτωσης (αλλά και συναφών δραστηριοτήτων) στα λατομεία του Πολύδωρα. Πρέπει να την αποσύρει. Για αυτόν τον λόγο, μαζευόμαστε όλοι/ες σήμερα Δευτέρα 7 μμ στο Δημαρχείο, όπου έχει δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Αρχή ενώ είχε δεσμευθεί πως θα κάνει θέμα τα του Υμηττού σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, απέσυρε το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη. Συμμετέχουμε μαζικά με στόχο αφενός να γίνει θέμα και αφετέρου να αποσυρθεί η πρόταση της δ. Αρχής.