Σάββατο 16 Απριλίου 2016

ΑΡ.ΠΑ.: Διαστάσεις μιας ριζοσπαστικής πολιτικής για τον πολιτισμό, σε τοπικό επίπεδο


Η παρέμβαση από μια σύγχρονη αριστερή αντικαπιταλιστική σκοπιά στο κρίσιμο θέμα του πολιτισμού, είναι επιτακτική και αναγκαία. Για τον λόγο αυτό, αναρτούμε και σε μορφή pdf τις προσεγγίσεις μας, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα: