Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Έγινε η συζήτηση για το θέμα: "Οπτικές για την Κοινωνική αλληλεγγύη. Αναγκαία προσέγγιση και δράση την εποχή της κρίσης" με πλούτο τοποθετήσεων. Θα αναρτηθεί σύντομα η εισήγηση από τη συζήτηση.

Μετά τη συζήτηση κόψαμε βασιλόπιτα.