Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Κέντρου εδώ