Κυριακή 10 Απριλίου 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις της έβγαλε η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση Εργαζόμενων στο Δήμο του Βύρωνα.
Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ