Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/3/2011, 3.00 μ.μ.

Με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους 57,8 εκ.ευρώ, συνεδριάζει την Πέμπτη 31/3/2011 το Δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα, μετά από συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Για να δείτε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβούλιου, πατήστε εδώ
Για να δείτε Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2011-Έσοδα, πατήστε εδώ
Για να δείτε Προσχέδιο Προϋπολογισμου 2011-Έξοδα, πατήστε εδώ