Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΚΣΝΜ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΙΕΡΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΘΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΙΕΡΗ
Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, στο υπουργείο Πολιτισμού, συνεδρίασε το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την κρίση και τον χαρακτηρισμό ως μνημείων των 2 σχολικών κτιρίων του Βύρωνα, το σχολικό κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη και το σχολικό κτίριο επί της οδού Κωνσταντιλιέρη.
Τα 2 σχολεία κτίστηκαν το 1925 και αποτελούν τα 2 από τα 5 δημόσια κτίρια που σώζονται από όσα κτίστηκαν κατά την ίδρυση του συνοικισμού του Βύρωνα για να στεγαστούν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες.
Η συνεδρίαση καλέστηκαν να παραστούν κάτοικοι που είχαν ζητήσει την διαφύλαξη και αναπαλαίωση των σχολικών κτιρίων. Ανάμεσα τους και ο επικεφαλής της Αριστερής Παρέμβασης, Σταύρος Τζιορτζιώτης. Η θέση του δήμου ήταν αρνητική για το σχολικό κτίριο της Κολοκοτρώνη.
Τελικά, κατά πλειοψηφία το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) που αρνητικά ως προς τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου «Χαραλαμπόπουλου» επί της οδού Κολοκοτρώνη. Αυτό έγινε σε αντίθεση με τη θετική απόφαση για το κτίριο των σχολείων επί των οδών Κωνσταντιλιέρη & Ερυθραίας, που χαρακτηρίστηκε ως μνημείο της Νεώτερης Ελληνικής Iστορίας.
Η αρνητική απόφαση για το σχολείο της Κολοκοτρώνη στοιχειοθετήθηκε με το ότι στο κτίριο έχουν γίνει προσθήκες. Αυτές όμως οι προσθήκες είναι καθ’ ύψος, δεν έχουν αλλοιώσει το υπόλοιπο κτίριο και είναι δυνατόν στις διαδικασίες αναπαλαίωσης και επισκευών να αφαιρεθούν. Οι τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν σήμερα και το κτίριο του σχολείου θα αναδειχθεί με όλη την ιστορική του αξία για το συνοικισμό του Βύρωνα και η λειτουργία του για την εκπαίδευση θα καταστεί δυνατή, ασφαλής και σύγχρονη και τα παιδιά θα έχουν ένα σχολείο με ιστορική κληρονομιά, μεγάλες αίθουσες και ευρύχωρους διαδρόμους.
Η αρνητική αυτή απόφαση χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη και άνιση από τους ανθρώπους που είχαν ζητήσει την κρίση του ως μνημείου και θα κατατεθούν αιτήσεις αναπομπής (επανεξέτασης) για το θέμα.