Τρίτη 2 Μαρτίου 2010

ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΙΩΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ"
Ιδιαίτερη αξία είχε η συζήτηση με θέμα 'ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ". Οι παραβρισκόμενοι άκουσαν τις δυο ομιλήτριες που μετέφεραν την εικόνα από τους χώρους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Την εκμετάλλευση και την ασυδοσία από πλευράς εργοδοσίας και της εξουσίας. Τη διαπλοκή των μηχανισμών με τις εργολαβικές εταιρείες, τους νόμους και την αντεργατική πολιτική που εξαγγέλεται με πρόσχημα την κρίση.
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση για τις προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων που στηρίζουν το σύστημα εξουσίας του κεφαλαίου για τον κατακερματισμό και τη διάσπαση των εργαζόμενων, Τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια άλλη κατάσταση με βάση τον πλούτο που υπάρχει, τη διέξοδο από τον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα, που βρίσκεται στην ενιαία πάλη των εργαζόμενων για την ανατροπή των σχεδίων με την προβολή των σύγχρονων αναγκών, για μισθούς που θα εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής, με λιγότερες ώρες δουλειάς, δουλειά για όλους.