Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

Για τη δημοπράτηση έργων οδοποιίας με το έργο διευθέτηση ομβρίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Μετά την προσφυγή τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Αττικής κατά της δημοπράτησης ημ. 19/1/2010 από το Δήμο Βύρωνα έργου ύψους 5, 831 εκατομ. €, ανακοινώθηκε ακύρωση της δημοπράτησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή πρόκειται για έργο οδοποιίας, που έχει τον παραπλανητικό τίτλο: «Επιφανειακή διευθέτηση ομβρίων υδάτων – αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων για χρήση από ΑΜΕΑ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Το έργο δημοπρατείται εκ νέου στις 2/3/2010. Οι μόνες αλλαγές που υπάρχουν στη νέα περιγραφή του έργου είναι μείωση της τιμής κατά 119.000 € και η αναφορά των οδών. Οι υπόλοιπες παρατυπίες συνεχίζουν να υφίστανται και στη νέα τεχνική περιγραφή. Ως εκ τούτου η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα θεωρεί ότι η προσφυγή, που κατατέθηκε στις 18/1/2010, παραμένει σε ισχύ.

Κατόπιν αυτού η Αριστερή Παρέμβαση απευθύνθηκε εγγράφως στην Περιφέρεια Αττικής, στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγήςκαι Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και επισημαίνει τις πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων φορέων για την έγκριση της δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου αυτού του ύψους, με τεχνική περιγραφή  που δεν ανταποκρίνεται στον τίτλο.

Επισημαίνουμε ότι από τη νέα περιγραφή προκύπτουν και νέα στοιχεία που ισχυροποιούν την προσφυγή μας. Στην μεταγενέστερη αναφορά των οδών που θα ασφαλτοστρωθούν φαίνεται ότι περιλαμβάνονται δρόμοι που είχαν ασφαλτοστρωθεί πρόσφατα από τη Νομαρχία ή το Δήμο και ακόμα εκκρεμεί η παραλαβή τους από την προηγούμενη εργολήπτρια εταιρεία (π.χ. Χειμάρας από Ιωαννίνων έως Κολοκοτρώνη, Καραολή Δημητρίου από Κωνστ/λεως έως Λ. Καρέα, κ.α.).

 Η απάντηση της Περιφέρειας Αττικής στην προσφυγή των τριών παρατάξεων, που στάλθηκε σε διεύθυνση με λάθος όνομα παραλήπτη, μάθαμε τελικά ότι ήταν απορριπτική. Οι τυπικοί λόγοι που επικαλείται για την απόρριψη της προσφυγής μας (παρέλευση χρόνου) δεν μπορούν να ακυρώσουν την ουσία της διαβλητότητας της διαδικασίας που χαρακτήριζε την προηγούμενη, όπως χαρακτηρίζει και τη νέα δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Να επισημάνουμε ότι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ενώ ο ρόλος τους είναι να ασκούν έλεγχο στη δημοτική εξουσία, δεν ενημερώνονται, για αυτές τις αποφάσεις. Άρα δεν έχουν δυνατότητα να πληροφορούνται έγκαιρα τις ανακοινώσεις  των δημοπρατήσεων.

Ερωτηματικά μας δημιουργούνται, επίσης,  για το κόστος του έργο με δεδομένο ότι σε ανάλογο προηγούμενο έργο οδοποιίας της Νομαρχίας Αθηνών στο Δήμο Βύρωνα με τίτλο «Συντήρηση-Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα» το κόστος ανήλθε σε 300.000 € για μήκος 4.340 μέτρων. Στο νέο έργο του Δήμου το μήκος των δρόμων που ασφαλτοστρώνονται προσδιορίζεται σε 38.295 μέτρα μήκους, οι επιφάνειες πεζοδρομίων 4.500 τετραγωνικά μέτρα και οι οδοί με αντιολισθητικές πλάκες σε 2.220 μέτρα.

 Η ανάγκη έργων για την ποιοτική αναβάθμιση των οδών και των πεζοδρομίων του Βύρωνα υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για τη διάθεση δημοσίου χρήματος με σειρά παρατυπιών, χωρίς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν την σωστή χρήση του. Γίνεται δε φανερό ότι όταν δεν εξασφαλίζονται όροι και δεσμεύσεις για την ποιοτική κατασκευή των έργων, γεγονός που συμβαίνει και με αυτή τη δημοπράτηση, έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις στις ίδιες περιοχές.

 

Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς τις ευθύνες τους και ζητά την παρέμβασή τους για το ζήτημα.

                                                                                  

Επαναλαμβάνουμε αυτό που είχαμε τονίσει και στη σχετική ανακοίνωσή μας για το θέμα: «Σε καιρούς που οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος, με επίκληση το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα, προγραμματίζουν μεγάλες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, σε μισθούς και συντάξεις και νέο γύρο φορομπηξίας των εργαζόμενων, είναι πρόκληση να διοχετεύονται τόσα χρήματα στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, χωρίς να υπάρχει επαρκής περιγραφή του είδους του έργου, των προδιαγραφών του και των υποχρεώσεων των κατασκευαστών.»

25/2/2010