Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5,831 εκατ. €

Δείτε σχετική ανακοίνωση της Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα, μετά την κοινή προσφυγή 3 παρατάξεων της αντιπολίτευσης πατώντας εδώ