Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αυτή την αίτηση καταθέσαμε για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου στις 18/6/2009

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Προς το
Δήμαρχο Βύρωνα και το
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18/6/2009


«ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»Κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009 υπήρχαν σημαντικά προβλήματα που αφορούν τις υποδομές των σχολείων του Δήμου μας και επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν από την κυβερνητική πολιτική υποχρηματοδότησης της παιδείας, αλλά και από την πολιτική διαχείρισής τους από το Δήμο.
Πιστεύουμε ότι η άμβλυνση των προβλημάτων αυτών εξαρτάται από την πολιτική προτεραιότητα που δίνει η Δημοτική Αρχή στα θέματα παιδείας.

Τα προβλήματα αφορούν :
- ελλείψεις στις υποδομές της σχολικής στέγης στην α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση (έλλειψη αιθουσών, επαρκών βοηθητικών χώρων, επαρκών προαυλίων, μαθήματα σε υπόγεια, κ.α.)
- έλλειψη νηπιαγωγείων.
- ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα παιδικών σταθμών.
- προβλήματα συντήρησης των σχολείων.

Αποκλείστηκαν από τα δημόσια νηπιαγωγεία εκατοντάδες προνήπια λόγω έλλειψης αιθουσών και υποδομών. Ενώ ταυτόχρονα και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς οι θέσεις δεν καλύπτουν τη ζήτηση και πολλά βρέφη δεν έγιναν δεκτά, ενώ συνεχίζεται η επιβολή τροφείων.

Θέλουμε να μας ενημερώσετε:
- Ποιος είναι ο προγραμματισμός του δήμου για την κάλυψη αυτών των αναγκών;
- Ποιες οι ενέργειες και τα αποτελέσματα, ειδικά για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων για νέα νηπιαγωγεία;
- Τι προτίθεστε να κάνετε για την λύση των προβλημάτων σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα αποκλεισμού παιδιών;
- Γιατί, παρά το έγγραφο του ΟΣΚ προς το Δήμο, που ζητά την άμεση παράδοση του αποπερατωθέντος σχολικού κτιρίου της οδ. Βυζαντίου για σχολική χρήση, δεν έχετε ακόμα προβεί στην παράδοση και τι προτίθεστε να κάνετε με το κτίριο;
- Τι προτίθεστε να κάνετε για την προσωρινή μεταστέγαση του Γυμνασίου Καρέα;

Επισημαίνουμε ότι είναι άμεση ανάγκη να προωθηθούν ουσιαστικές λύσεις, ώστε να μην ξεκινήσει η νέα χρονιά με τα ίδια προβλήματα.

17/6/2009
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ