Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2003

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2003

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Δημοτική συγκοινωνία θα έπρεπε να λειτουργεί πολλά χρόνια νωρίτερα και στο Βύρωνα. Έστω και τώρα, αν γίνει, μπορεί να συμβάλει σ’ ένα βαθμό στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του δημότη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

  • Να παίρνει υπόψη τις ανάγκες της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου του δήμου.
  • Να συμβάλει στην κυκλοφοριακή ανακούφιση της πόλης και στη μείωση της χρήσης του Ι.Χ..
  • Να υπάρχει ένα επαρκές δίκτυο γραμμών και αριθμού σύγχρονων λεωφορείων με τακτικά και καθορισμένα δρομολόγια, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου και η διασύνδεση με σχολεία, ΙΚΑ, εφορία, δημαρχείο, αγορά, δημόσια συγκοινωνία, σταθμό μετρό, κ.α..
  • Να είναι ενταγμένη στις υπηρεσίες του Δήμου με μόνιμο προσωπικό.
  • Να παρέχεται δωρεάν προς τους πολίτες.

6.11.2003