Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Σωματείο εργαζομένων Δήμου Βύρωνα: 24ωρη απεργία την Τρίτη 17-1-2023

Σωματείο εργαζομένων Δήμου Βύρωνα: Όχι άλλο αίμα για την εργοδοσία. Όχι στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Να βάλουμε φραγμό με τους αγώνες μας, στον εργασιακό μεσαίωνα.  

Συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη απεργία την Τρίτη 17-1-2023. Απαιτούμε-διεκδικούμε:

· Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. 

· Να ελέγχονται τακτικά και να γίνεται έγκαιρα η επισκευή βλαβών και η περιοδική συντήρηση των οχημάτων. Να γίνει εκσυγχρονισμός των οχημάτων. 

· Να χορηγούνται έγκαιρα όλα τα ΜΑΠ στους δικαιούχους. 

· Ενίσχυση του ΣΕΠΕ και τακτικός έλεγχος σε κάθε χώρο δουλειάς. 

· Να ενισχυθεί το πλαίσιο για τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας. Να απασχολούνται με μόνιμη και σταθερή εργασία στους Δήμους. 

· Να γίνουν μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών. 

· Να αυστηροποιηθούν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών. 

· Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού. 

· Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μισθολογική εξέλιξη για τα έτη 2016-17, μόνιμες προσλήψεις.