Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Κάτοικοι ζητούν να γίνει συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για την υπόθεση του οικοπέδου της Νεράιδας - ο δήμος κωφεύει

Παραθέτουμε επιστολή κατοίκων που κατατέθηκε από τις 31/3/2022  προς το δημοτικό συμβούλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 5662 και ζητά να γίνει συζήτηση-διαβούλευση για το θέμα της Νεράιδας. Η επιστολή ήρθε σε γνώση μας από τους κατοίκους πρόσφατα, μιας και από τη δημοτική αρχή δεν έχει ακόμα φτάσει στους συμβούλους. 

Τα θέματα που θέτει είναι ιδιαίτερα σοβαρά και αφορούν τη χρόνια  εκκρεμότητα για να προχωρήσει η δημιουργία πλατείας στο χώρο της Νεράιδας. 

Παρακάτω η επιστολή των κατοίκων.