Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

Έκλεισε από την Πολεοδομία το 4ο δημοτικό σχολείο


ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ | ΕΚΛΕΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας μετά από αυτοψία, που έκανε την Παρασκευή 16/3/2018, έκρινε ότι το κτίριο που στεγάζεται το 4ο δημοτικό σχολείο της οδού Κολοκοτρώνη είναι «επικίνδυνο στατικά, δομικά και ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας απαιτείται η αχρησία του συνόλου του σχολείου έως ότου ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας».

Τη Δευτέρα το απόγευμα το σχολείο σφραγίστηκε και την Τρίτη 20/3 οι μαθητές βρέθηκαν μπροστά σε κλειδωμένο σχολείο, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί που θα κάνουν μάθημα. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα ακαταλληλότητας του κτιρίου είναι γνωστά χρόνια τώρα και δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την ανακατασκευή και συντήρηση του κτιρίου με σεβασμό στην ιστορική του αξία.

Οι ευθύνες βαραίνουν και τις προηγούμενες και την τωρινή δημοτική αρχή, καθώς και τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας, γιατί δεν μερίμνησαν για την έγκαιρη και με βάση ένα πρόγραμμα λύση του προβλήματος. Κατανοούμε όλοι πόσο σοβαρό είναι δημόσια κτίρια που στεγάζουν παιδιά να λειτουργούν χωρίς κανόνες ασφάλειας σε μια σεισμογενή χώρα και ποιες επιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει η ολιγωρία των δημοτικών και κρατικών αρχών.

Το έγγραφο της Πολεοδομίας καλεί την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου «μέσα σε 10 μέρες να λύσει προβλήματα συντήρησης και να προβεί στη λήψη τυχόν πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, εφόσον προκύψουν μετά από λεπτομερή εξέταση από υπεύθυνο μηχανικό που θα ορίσει». Οι έντονες φθορές, η πτώση και αποκόλληση τμημάτων μαρμάρινων πλακών, η εκτεταμένη ενεργός υγρασία ανάπτυξη βρύων στην πλάκα του εξώστη, οι αποσαρθρώσεις των επιχρισμάτων που διαπιστώνονται από την Πολεοδομία είναι προβλήματα που είναι εμφανή και έπρεπε ο δήμος να είχε επιλύσει στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης των σχολικών κτιρίων την καλοκαιρινή περίοδο. Με ευθύνη της δημοτικής αρχής είναι φανερό ότι και αυτό το σχολείο έμεινε χωρίς στοιχειώδεις εργασίες συντήρησης ώστε να παρέχει ασφάλεια.

Όμως, το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και σοβαρό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με πρόσκαιρες εργασίες συντήρησης. Είναι φανερό ότι στατικά και δομικά προβλήματα σε ένα κτίριο που έχει κτιστεί τη δεκαετία του 1920 δεν μπορούν να λυθούν σε 10 μέρες και απαιτείται μια συνολική λύση για την ασφάλεια του σχολικού κτιρίου. Έχουμε ως Αριστερή Παρέμβαση ζητήσει επανειλημμένα να ληφθούν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση και επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι χρειάζεται μια λύση που να εξασφαλίζει την πλήρη στατική ασφάλεια και λειτουργικότητα του κτιρίου, παράλληλα με εργασίες αποκατάστασης και διατήρησης του ιστορικού του χαρακτήρα που οι σύγχρονες επιστημονικές-τεχνικές δυνατότητες και μέθοδοι μπορούν να εξασφαλίσουν. Επίσης, είναι αναγκαίο να βρεθούν νέοι χώροι για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών για σύγχρονα νέα σχολεία.

Ωστόσο, είναι επιτακτικό άμεσα η Δημοτική Αρχή να εξασφαλίσει να βρεθεί κατάλληλος χώρος για την άμεση συνέχιση των μαθημάτων των παιδιών του 4ου δημοτικού σχολείου.

20/3/2018