Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση για το νομοσχέδιο "Κλεισθένης Ι"


ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ: Ο «Κλεισθένης Ι» στην πεπατημένη του προηγούμενου πλαισίου λειτουργίας δήμων και περιφερειών σε βάρος των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων

Το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι», που παρουσίασε Υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ως μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δήμων και περιφερειών και των ΦΟ.Δ.Σ.Α (Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), αποτελεί συνέχεια του Καποδίστρια και του Καλλικράτη και προωθεί μεταξύ των άλλων :
§ Την αύξηση της δημοτικής φορομπηξίας που θα προσθέσει νέα βάρη στους φτωχότερους των κατοίκων με την επέκταση της ανταποδοτικής λειτουργίας στις υπηρεσίες πρασίνου. Έτσι, θα προκύψει αύξηση των δημοτικών τελών ώστε να περιλάβουν μαζί με τις δαπάνες για καθαριότητα και δημοτικό φωτισμό και  το πράσινο. Αυτό σημαίνει νέα χαράτσια που πλήττουν κυρίως τις λαϊκές οικογένειες. Ενώ με άλλες διατάξεις το ύψος του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους προβλέπεται ότι καθορίζεται ανεξέλεγκτα και χωρίς όρια.

§ Την γενίκευση των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων και της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία των δήμων και περιφερειών, που θα συνεχίσουν να καταρτίζουν  4ετή επιχειρησιακά προγράμματα με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και της κυβέρνησης και τις δεσμεύσεις των μνημονίων. Τη δημιουργία  Α.Ε. για τη διαχείριση των αποβλήτων και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας με τις προβλέψεις για τους ΦΟΔΣΑ. Δίνεται δυνατότητα-σπρώχνονται οι δήμοι για : επιχειρηματική δράση και  αναζήτηση πόρων από ιδιωτικοποιήσεις, «αξιοποίηση» της ακίνητης περιουσίας, εκμετάλλευση δημόσιων χώρων, πηγών ενέργειας, δημόσιων αγαθών, συμμετοχή σε επενδυτικά κεφάλαια και εμπλοκή με ιδιώτες σε παραγωγή και διανομή ενέργειας, επέκταση της εκμετάλλευσης ελαστικής, προσωρινής φτηνής εργασίας. 
§ Την ευχερέστερη εκχώρηση σε ιδιώτες έργων, λειτουργιών και αρμοδιοτήτων τομέων τοπικής διοίκησης είτε μέσω ΣΔΙΤ είτε με απευθείας αναθέσεις και τη μακρόχρονη μίσθωση/παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο κεφάλαιο για τουριστική εκμετάλλευση για 99 χρόνια και ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων (ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνουν φυσικούς πόρους, πηγές κλπ)  για ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων για 50 χρόνια, με πρόβλεψη για απαλλαγή από φόρους, στα πρότυπα των σχετικών μνημονιακών νόμων για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ! (άρθρο 193).
§ Την περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και την αναζήτηση ιδίων εσόδων για την κάλυψη των αναγκών. Αυτό εξυπηρετεί η κατηγοριοποίηση των δήμων, η απαίτηση για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, τα άρθρα «Ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ" και "Νέα πεδία αναπτυξιακής δράσης της Τ.Α.- Ν.Π. των ΟΤΑ" και σειρά άλλων διατάξεων.
§ Τη διαρκή εποπτεία-έλεγχο των δήμων από τις κυβερνήσεις, με: - Το Παρατηρητήριο, που παρακολουθεί την αυστηρή εκτέλεση των προϋπολογισμών αντιλαϊκής λιτότητας και την πορεία των οικονομικών και - την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών για τον έλεγχο συμμόρφωσής τους στη μνημονιακή νομιμότητα.
§ Τη συρρίκνωση έως εξαφάνιση κοινωνικών υπηρεσιών-λειτουργιών των δήμων, αφού η χρηματοδότηση των δήμων όλο και περισσότερο μειώνεται από κεντρικές χρηματοδοτήσεις και  προέρχεται από τη σταθερή αφαίμαξη-φορολόγηση των κατοίκων και τις προσωρινές επιλεκτικές, ευκαιριακές, χρηματοδοτήσεις κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
§ Τη μονιμοποίηση της χρησιμοποίησης ελαστικών, προσωρινών φτηνά αμειβόμενων εργαζόμενων στους δήμους, τα Ν.Π. και τις Ανώνυμες Εταιρείες τους.  
§ Το βάθεμα του ρόλου των δήμων και περιφερειών ως μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους και ως μηχανισμών επιβολής της αντιλαϊκής πολιτικής, φορομπηξίας, ιδιωτικοποίησης και εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Όσο για τον ισχυρισμό της κυβέρνησης περί «εμβάθυνσης της δημοκρατίας και ενίσχυσης της συμμετοχής» η πραγματικότητα είναι ότι ο Κλεισθένης διατηρεί το αντιδημοκρατικό συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας δήμων και περιφερειών αφού :
§ Οι αυξημένες αρμοδιότητες, που συγκεντρώνονται τώρα σε δήμαρχο, αντιδημάρχους, Εκτελεστική Επιτροπή και Οικονομική Επιτροπή, παραμένουν.
§ Το δημοτικό συμβούλιο εξακολουθεί να μην αποτελεί το αποφασιστικό όργανο, ενώ ο πρόεδρος του έχει υπερεξουσίες για τη θεματολογία του και τις διαδικασίες του.
§ Οι όποιες συνελεύσεις κατοίκων στις κοινότητες και οι επιτροπές διαβούλευσης έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο, μη τακτική λειτουργία και τελικά διακοσμητικό χαρακτήρα.
§ Τα δημοψηφίσματα δεν αφορούν ζητήματα οικονομικά π.χ. για τα δημοτικά τέλη και απαιτούν την έγκριση του Επόπτη ΟΤΑ.
§ Η εκλογή του δημάρχου από δεύτερο γύρο, και όχι από το δημοτικό συμβούλιο, συνεχίζεται, ώστε να φαίνεται ότι εκφράζει την απόλυτη πλειοψηφία, εμπεδώνοντας το δημαρχοκεντρικό μοντέλο.
§ Το νέο σύστημα εκλογής με κατανομή από την πρώτη Κυριακή των εδρών των συμβουλίων με απλή αναλογική, νοθεύεται από τον αποκλεισμό συμμετοχής μεμονωμένων υποψηφίων και των συνδυασμών που δεν έχουν αριθμό υποψηφίων τόσων όσες είναι όλες οι έδρες των συμβουλίων, τον περιορισμό του δικαιώματος εκλογής στους αλλοδαπούς μόνο από χώρες μέλη ΕΕ και τον αποκλεισμό των μεταναστών και προσφύγων από τρίτες χώρες. Η διατήρηση του δεύτερου γύρου και η πιθανή αναδίπλωση με τη θέσπιση πλαφόν που θα αποκλείει τη συμμετοχή στα συμβούλια των μικρότερων συνδυασμών ακυρώνει στην πράξη τα περί αναλογικότερου μοντέλου.
Δεν σχεδιάζεται, επομένως η απλή και ανόθευτη αναλογική ισότιμης αντιμετώπισης της ψήφου όλων και έκφρασης των πραγματικών συσχετισμών, αφού λειτουργεί με αποκλεισμούς και πλαισιώνει ένα πλήρως αντιδημοκρατικό-συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας σε περιφέρειες και δήμους.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδιώκει με το νέο νόμο να εξασφαλίσει ευρύτερες συναινέσεις για την προώθηση και εφαρμογή των μνημονιακών αντιλαϊκών πολιτικών μέσω των δήμων και των περιφερειών, ώστε να υπηρετηθούν αυτές πιο σταθερά μέσα από συνεργασίες μνημονιακών δυνάμεων. Για αυτό με μια σειρά άρθρα του νομοσχέδιου διευκολύνονται συγκλίσεις για τη λήψη αποφάσεων, μετακινήσεις συμβούλων ανάμεσα σε παρατάξεις κλπ.
Η Ν.Δ. και το δημοτικό και περιφερειακό κατεστημένο των ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, ενώ συμφωνούν στην επιβολή αυτών των πολιτικών,  αντιδρούν για ένα κυρίως λόγο: γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν το μονοπώλιο της δημοτικής-περιφερειακής εξουσίας σε μια σειρά προπύργια τους και για αυτό μιλούν για ακυβερνησία και ζητούν να παραμείνει το εκλογικό σύστημα ως έχει και η θητεία στα 5 χρόνια.
Τσακώνονται γύρω από το δίλλημα «ακυβερνησία ή συνεργασίες», ενώ όπως το ζούμε και στο δήμο Βύρωνα χρόνια τώρα, σε κρίσιμα ζητήματα (πχ προϋπολογισμοί, ιδιωτικοποιήσεις) όταν υπάρχει κίνδυνος να μην περάσει η πολιτική τους, οι παρατάξεις, που συνδέονται με τα κόμματα διαχείρισης του συστήματος, αποφασίζουν από κοινού.
Γενικά είτε με το πλειοψηφικό είτε πιο εμφανώς με το νέο μοντέλο εκλογής,  καταγράφονται προγραμματικές συγκλίσεις και τα πραγματικά συμφέροντα που εκπροσωπούνται και στους δήμους και στις περιφέρειες, ανεξάρτητα από τον καυγά τους για τη νομή της εξουσίας.
Τελικά, ο Κλεισθένης Ι δεν αφορά μόνο ή κυρίως στο εκλογικό σύστημα, όπως δημαγωγεί  η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το εμφανίζουν οι δυνάμεις της Ν.Δ., του Κινήματος Αλλαγής και το δημοτικό-περιφερειακό κατεστημένο των ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ.
Ο Κλεισθένης Ι, διατηρώντας τα συντηρητικά και συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων πλαισίων του Καποδίστρια και του Καλλικράτη, θεσπίζει ορισμένες αλλαγές  και ανοίγει το δρόμο σε επόμενες με στόχο την αποτελεσματικότερη, συναινετικότερη και βαθύτερη ένταξη των δήμων και περιφερειών στους μηχανισμούς του κεντρικού κράτους και της ΕΕ και υλοποίησης των πολιτικών τους. Με αυστηρά καθορισμένα όρια αρμοδιοτήτων, πόρων και πολιτικών με βάση τις κεντρικές πολιτικές επιλογές.
Παίρνουμε θέση :                                               
ü  Είμαστε αντίθετοι στον «Κλεισθένη» όπως είμαστε και στον «Καλλικράτη» από τη σκοπιά της υπεράσπισης των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων και αναγκών σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της καπιταλιστικής ολιγαρχίας και από την οπτική ενός διαφορετικού τρόπου οργάνωσης, δημοκρατικής λειτουργίας και πραγματικής αυτοδιοίκησης-συλλογικής αυτοδιεύθυνσης της κοινωνίας και της ζωής μας.
ü  Ενάντια στο δήμο-φορομπήχτη, στην επέκταση των ανταποδοτικών τελών και στις αυξήσεις των δημοτικών τελών.
ü  Ενάντια στο δήμο-επιχείρηση με το δημότη-πελάτη και στην ανταποδοτική παροχή των υπηρεσιών. Στις ηλεκτρονικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς των δήμων σε βάρος των κατοίκων.
ü  Ενάντια στη λειτουργία των δήμων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με Α.Ε., άμεσες ή έμμεσες ιδιωτικοποιήσεις, είτε ΣΔΙΤ είτε με εκχωρήσεις που οδηγούν την παραχώρηση λειτουργιών και υπηρεσιών στο κεφάλαιο.
ü  Είμαστε υπέρ της απλής ανόθευτης αναλογικής χωρίς αποκλεισμούς και συνολικά υπέρ ενός άλλου μοντέλου  λειτουργίας και διαχείρισης των κοινών που δεν θα λειτουργεί με ανάθεση αλλά με τη συγκρότηση σύγχρονων δημοκρατικών μορφών λαϊκής συλλογικής οργάνωσης, πάλης και επιβολής της λαϊκής θέλησης, με λόγο στην πολιτική που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στην πόλη και στις τοπικές κοινωνίες. Λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές με αποφασιστικό ρόλο και αρμοδιότητες. Έμμεση εκλογή του δημάρχου. Κατοχύρωση του λαϊκού και εργατικού ελέγχου στον σχεδιασμό των συνολικών προτεραιοτήτων μιας περιοχής. Καθιέρωση βέτο για τοπικά ζητήματα από τις αντίστοιχες συνελεύσεις κατοίκων ή άλλα λαϊκά όργανα και θεσμούς. Τα μέλη του δημοτικού συμβούλιου να είναι αιρετά και ανακλητά. 
    

 22/5/2018