Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων**Στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων αναρτώνται με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση, αφενός οι εκδηλώσεις της ΑΡιστερής ΠΑρέμβασης και αφετέρου οι εκδηλώσεις άλλων συλλογικοτήτων της γειτονιάς μας