Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νέα συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου την Τετάρτη 20/1/2016, 19:00 με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης. Η Αριστερή Παρέμβαση θα καταθέσει και πρόταση ψηφίσματος για το ασφαλιστικό.