Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Προς το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα
           Υπόψη προέδρου κας Σάρολα


ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 Κυρίες και κύριοι δημ. σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 β) του άρθρου 19 για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας του Ν. 4325/2015, υπάρχει δυνατότητα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να μην γίνει επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και όσοι κατείχαν τις θέσεις αυτές να καταταγούν σε άλλες υπηρεσίες του δήμου με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
Προτείνουμε το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση να μη γίνει επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. Όπως αναφέρει ο νόμος : «τα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης (κατάληψη πεζοδρομίων, κανονιστικές πράξεις κ.α.) μπορούν να ασκηθούν από άλλες υπηρεσίες του δήμου με σχετική προσαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του δήμου».
Πιστεύουμε ότι α. ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας είχε αρμοδιότητες και κατασταλτικού χαρακτήρα που δεν ήταν χρήσιμες για τη λειτουργία του δήμου και αφορούσαν την ελληνική αστυνομία, ενώ β. υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό για πλαισίωση άλλων υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου και τις ανάγκες των κατοίκων. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει η απόφαση περί μη επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας.
Συν/να η σχετική σελίδα του νόμου

18/5/2015
                                                                  Για την Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα
                                                                                  Ο δημοτικός σύμβουλος

                                                                                     Σταύρος Τζιορτζιώτης