Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ

Η δημ. αρχή αποφάσισε την αναβολή του δημ. συμβούλιου της Δευτέρας 31/1, λόγω κακοκαιρίας  και ενέταξε το δήμο στο σχέδιο Ξενοκράτης .
Δείτε περισσότερα εδώ