Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ Π.Κ.»

Ζητάμε να συζητηθεί ως θέμα στο δημοτικό συμβούλιο η επιβολή προστίμου από το ΣΔΟΕ στο δήμο Βύρωνα για τη διαχείριση των οικονομικών των Φεστιβάλ του δήμου στο Θέατρο Βράχων. Παρά τον καταιγισμό δημοσιευμάτων για το θέμα, η παράταση της μη ενημέρωσης του δημοτικού συμβούλιου, θεωρούμε ότι αποτελεί μέγιστη ευθύνη της δημοτικής αρχής.


ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Προς την

Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου,

Κα Αλιφραγκή και

το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ Π.Κ.»Ζητάμε να συζητηθεί ως θέμα στο δημοτικό συμβούλιο η επιβολή προστίμου από το ΣΔΟΕ στο δήμο Βύρωνα για τη διαχείριση των οικονομικών των Φεστιβάλ του δήμου στο Θέατρο Βράχων. Παρά τον καταιγισμό δημοσιευμάτων για το θέμα, η παράταση της μη ενημέρωσης του δημοτικού συμβούλιου, θεωρούμε ότι αποτελεί μέγιστη ευθύνη της δημοτικής αρχής.

Εμείς, ως Αριστερή Παρέμβαση, όπως τονίζαμε και στην ανακοίνωσή μας τον Αύγουστο του 2010: «Θεωρούμε ότι το δημόσιο και οι φορείς του απαιτείται να διέπονται από διαφάνεια, χρηστή διαχείριση και να έχουν προσανατολισμό τη διασφάλιση των συλλογικών συμφερόντων των κατοίκων, αποκλείοντας κάθε είδους κρυφές, παράλληλες και τελικά ανεξέλεγκτες οικονομικές δραστηριότητες. Προβληματιζόμαστε για τη συνολική διαχείριση και τον προσανατολισμό αυτού του είδους των δραστηριοτήτων, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλες διοργανώσεις, οικονομικά αυτού του μεγέθους με τις χορηγίες κ.λπ., όταν δεν τηρούνται με ακρίβεια τα οικονομικά στοιχεία και υπάρχουν διπλά βιβλία. Το κράτος, και οι διαχειριστές της κρατικής και δημοτικής εξουσίας, που διατυμπανίζουν στους εργαζόμενους τη χρηστή διαχείριση και παίρνουν μέτρα λιτότητας δήθεν για τον περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος, οφείλουν να λειτουργούν πρώτα από όλα οι ίδιοι με συνέπεια λόγων και έργων.»

Στη δεινή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο δήμος, εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής, με τις αντίστοιχες συνέπειες στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους, είναι ένα ακόμα πρόβλημα που επιβαρύνει την κατάσταση, η επιβολή αυτού του προστίμου..

Ζητάμε να έχουν το δημοτικό συμβούλιο και οι πολίτες πλήρη ενημέρωση για το θέμα και η δημοτική αρχή να προσκομίσει όλα τα στοιχεία για την οικονομική διαχείριση.

26/1/2012


Για την Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα

Τζιορτζιώτης Σταύρος