Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για τις προθέσεις της δημ. αρχής σε σχέση με τις κυβερνητικές επιλογές για την εφεδρεία και τη συρρίκνωση σε όλο το δημόσιο τομέα, η Αριστερή Παρέμβαση κατέθεσε ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο στις 10/10/2011.
Για να δείτε το κείμενο της ερώτησης πατήστε εδώ